Analiza finansowa powstaje w oparciu o ustalone wskaźniki finansowe.
Analitycy finansowi bardzo często porównują ze sobą wskaźniki finansowe co pozwala na obiektywną ocenę. Porównania te się różnego typu. Pierwszym z nich jest porównanie wyników historycznych. Jest to nic innego jak przegląd historycznych okresów dla tej samej firmy. Drugim typem jest porównanie a w zasadzie prognoza przyszłych wyników z wynikami historycznymi. Korzystanie z poprzednich wyników i zastosowanie pewnych technik matematycznych oraz statystycznych pozwala na porównanie obecnych i przyszłych wartości. Ta metoda ekstrapolacji jest głównym źródłem błędów w analizie finansowej. Trzecim typem porównania jest wydajność porównawcza, czyli porównanie wyników pomiędzy podobnymi firmami.
Należy jednak pamiętać, że porównywanie wskaźników finansowych to tylko jeden z możliwych sposobów przeprowadzania analizy finansowej firmy, bowiem analitycy finansowi wykorzystują całą gamę dostępnych metod oceny kondycji przedsiębiorstwa.