Polskie domy posiadają coraz większą ilość przeróżnych systemów sterowanych automatycznie. Na przykład systemy grzewcze, klimatyzacyjne wentylacyjne czy systemy sterowania żaluzjami. Niektórzy właściciele posiadający wszystkie wyżej wymienione systemy, nazywają swe domy, domami inteligentnymi. To spore nadużycie, bowiem domy inteligentne charakteryzują się czymś więcej. Wszystkie systemy obecne w domu są ze sobą integrowane oddziałują nad siebie. Jeśli na przykład w domu nastąpi zmiana temperatury, nastąpi przegrzanie automatycznie włącza się klimatyzacja, albo otworzy się okno. Przy tym jeśli jest włączona klimatyzacja, okno nie będzie otwierane, ani uchylane. Jeśli zaś na dworze wieje bardzo silny wiatr, czujnik to wykryje i automatycznie zamknie wszystkie okna i drzwi. Reasumując systemy inteligentne, czy raczej dom inteligentny, to taki, w którym wszystkie systemy współdziałają ze sobą. Jeden system rejestruje zmiany w systemie innym, i poprzez odpowiednie zaprogramowanie podejmuje kroki zaradcze.