Podjęcie decyzji o oszczędzaniu jest jedynie pierwszym krokiem do zdobycia oszczędności. Wiele osób przekonało się już, jakie zadanie to okazuje się problematyczne, jeśli nie jest wystarczająco mocno umotywowane. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie planu systematycznego oszczędzania. Plan taki można stworzyć samodzielnie, bądź skorzystać z gotowej oferty bankowej lub funduszu inwestycyjnego.

Plan systematycznego oszczędzania przeznaczony jest dla osób, które w swoim budżecie mogą wygospodarować co miesiąc określoną kwotę. Nie musi być ona znaczna, jednak istotna jest systematyczność. Warto zwrócić również uwagę, że fundusze inwestycyjne często wymagają wpłaty przynajmniej 200 zł miesięcznie, natomiast plan tworzony samodzielnie może obejmować kwotę zaledwie 50 zł.
Plan systematycznego oszczędzania a czas

Wiele osób pewnie się zastanawia, ile można zyskać oszczędzając miesięcznie 50, czy 200 zł. W skali roku daje to zaledwie 600 lub 2400 zł, jednak w skali 10 lat można odłożyć znacznie przyjemniejszą sumę, szczególnie jeśli wydatek przeznaczony na składkę nie wpływa znacząco na budżet domowy.

Z upływem lat warto poddać składkę oszczędnościową indeksowaniu, czyli zwiększeniu o wartość inflacji, bądź o procent odpowiadający podwyżce pensji. Dzięki zastosowaniu indeksowania będzie można uzyskać wyższą kwotę, nie tracąc jednocześnie bieżących możliwości.
Plan systematycznego oszczędzania i inwestowania

Choć zwyczajowo wykorzystywana nazwa dotyczy oszczędzania, tworzone plany mogą opierać się o produkty oszczędnościowe, tj. lokaty bankowe, bądź produkty inwestycyjne, czyli jednostki funduszy inwestycyjnych. W zależności od wyboru formy, po określonym czasie zebrana zostanie mniejsza lub niekoniecznie większa kwota.

Oszczędzanie wykorzystujące konta oszczędnościowe, lokaty bankowe, bądź fundusze tworzące plany oparte właśnie o depozyty bankowe, umożliwia powiększenie kapitału o nieznaczny procent, lecz jego obecność jest gwarantowana funkcją depozytów. Warto również zwrócić uwagę, że kwota odsetek zazwyczaj pozwala jedynie na zapobiegnięcie działaniu inflacji. W konsekwencji oznacza to tyle, że suma odłożonej i zarobionej dzięki odsetkom kwoty warta jest jedynie tyle, ile w chwili obecnej warte byłyby jednorazowo zgromadzone oszczędności. Jedynie najlepsza lokata bankowa oferuje możliwość realnego zwiększenia wartości kapitału początkowego, jednak wzrosty te są nieznaczne.

Dla zwiększenia wartości zaoszczędzonej sumy najczęściej konieczne jest wykorzystanie produktów inwestycyjnych, bądź produktów z pogranicza oszczędzania i inwestycji. Pierwsza grupa to tradycyjne fundusze, bądź transakcje odpowiadające tym przeprowadzanym przez fundusze, lecz wykonywane samodzielnie. Druga opcja opiera się o lokaty strukturyzowane, będące produktem pośrednim pomiędzy lokatami bankowymi, a funduszami inwestycyjnymi. W tym przypadku część środków finansowych przelewana jest na rachunek lokaty bankowej, pozostała trafia na konto funduszu, dając możliwość wypracowania zysku znacznie przewyższającego zysk z tradycyjnie rozumianej lokaty.

W obu przypadkach fundusze inwestycyjne mogą korzystać z różnego typu inwestycji. Wykorzystuje się przede wszystkim giełdę papierów wartościowych, równie dobrze mogą to jednak być obligacje skarbowe, rynek walutowy, czy surowcowy. W rzadkich wypadkach fundusze inwestują w dzieła sztuki.