Osiedla Wandy i Willowe

Nowa Huta była wybudowana w nowoczesnym jak na ówczesne standardy stylu. Osiedla Wandy oraz Willowe powstały jako pierwsze, niemal bez przykładania uwagi na rozkład architektoniczny oraz styl innych części tego regionu. Postępowano w taki sposób, gdyż pojawiła się konieczność pomieszczenia dużej ilości ludzi. Osiedla są mniejsze, a domy nie są wysokie. Życie ułatwia tutaj duża ilość sklepów, parkingów oraz innych obiektów handlowych. W planie trudno doszukać się symetryczności. Pierwsze budynki powstały w roku 1949, co było jednoznacznie powiązane z nazwaniem ich mianem osobnego miasta. Nieco później powstał rynek o nazwie plac Pocztowy, którego nazwa pochodzi od zabytkowej poczty. Budowa tych osiedli jest związana z filmem „Człowiek z Marmuru”. Niedaleko mieści się cmentarz, niegdyś należący do wsi Mogiła. Pozostałe osiedla w rejonie Nowej Huty są znacznie bardziej uporządkowane pod względem architektonicznym, przez co można je traktować jako mocniej związane z epoką socrealizmu w Polsce.