Bardzo często zdarza się tak, że osoba, która planuje wybudować dom musi równocześnie pracować. Nie zawsze udaje się tak zorganizować swój czas, by można było wykonywać te dwie czynności, dlatego też warto wziąć pod uwagę powiernictwo inwestycyjne. Za pomocą takiego rozporządzenia można znacznie łatwiej pogodzić ze sobą wiele spraw. Przede wszystkim jednak by zawarcie takiego powiernictwa było możliwe, trzeba znaleźć inwestora zastępczego, na którego barkach spoczywałaby wyznaczona część prac. Z tego względu, że jest to dość odpowiedzialna decyzja, takim inwestorem zastępczym nie może być każdy. Przede wszystkim musi to być osoba, która będzie doskonale orientować się w różnych sytuacjach i która zrobi jak najlepszy użytek z powierzonych mu środków pieniężnych. W ramach powiernictwa zawiera się wiele różnych umów, które będą dotyczyć między innymi zamówienia maszyn i materiałów, czy odbiór robót od wykonawców. Zaletą powiernictwa jest to, że można samodzielnie sporządzić umowę tak, by obejmowała te prace, jakie inwestor bezpośredni chce zlecić zastępcy.