Na dzisiejszym rynku występuje wiele rodzajów lokat. Każda z lokat różnią się umową zawarta z bankiem oraz wysokością oprocentowania czy długością wspomnianej umowy. Zacznijmy od podstawy czym jest lokata bankowa?? Otóż lokata bankowa jest to  wpłacenie do banku określonej kwoty pieniędzy na określony z góry czas oraz na ustalony z góry procent; po upływie ustalonego w umowie czasu następuje odebranie tej kwoty powiększonej o odsetki. Dane odsetki i powiększona kwota która jest w tej sytuacji dla nas zyskiem wzięła się poprzez to iż, bank przez czas umowy cały czas obraca naszymi pieniedzmiprzy czym my nie ponosimy najmniejszego ryzyka ich utraty. Wyróżniamy wiele rodzajów lokat najważniejsze to : Lokata terminowa, lokata dynamiczna czy rentierska. Wystepuja również inne mniej znane lokaty : lokata denominowana: lokata prowadzona w walucie obcej, lokata negocjowana: lokata, w której klient banku ma możliwość negocjowania z nim oprocentowania i innych warunków umowy czy np. lokata nocna (overnight): lokata, która jest zakładana jednego dnia, a wypłata środków powiększonych o odsetki następuje następnego dnia roboczego. Wszystko zalezy od tego na jaka lokatę się zdecydujemy.