W dzisiejszych czasach dla człowieka XXI w. coraz bardziej liczy się bezpieczna przyszłość. Żyjemy w czasach gdy choroby cywilizacyjne zbierają żniwo, żyjemy coraz szybciej, pracujemy coraz dłużej. Każdy jak tylko może stara się zabezpieczyć swoją przyszłość. Tendencja ta będzie stale rosła. Bardzo dobrym sposobem zabezpieczenia się na przyszłość są różnego rodzaju polisy. Skandia polisa inwestycyjna jest bardzo dobrą metodą inwestycji na przyszłość. Jest ona bezpieczna, ponieważ gwarantuje zwrot świadczeń do wysokości wpłacanych składek. Dodatkowo korzystając z tej polisy odraczamy uiszczenie podatku Belki od zysków kapitałowych, gdyż jest on naliczany dopiero w czasie wypłacenia świadczenia. Bardzo ważnym atutem jest ominięcie masy spadkowej co powoduje znaczne uproszczenie formalności, dodatkowo polisa ta jest elastyczna formą inwestowania gdyż umożliwia  zmianę funduszy bądź też swobodny przepływ kapitału pomiędzy nimi. Na uwagę zasługuje też znaczna powszechność występowania funduszy o gwarantowanej stopie zwrotu, które są istotne z punktu widzenia polis inwestycyjnych.