Samotność, wyobcowanie, tęsknota za bliską relacją. Mówi się, że winne temu są media społecznościowe, Internet, powierzchowne i płytkie relacje zawierane w sieci. I może rzeczywiście tak jest, ale nie da się ukryć, że trudno jest coś zmienić w tym kierunku, gdyż portale społecznościowe nas wciągają w siebie, czy tego chcemy czy nie. Pozostawienie rekomendacji dobrej restauracji odbywa się już na facebooku, o informacjach dotyczących ważnych wydarzeń z naszego miasta również zazwyczaj dowiadujemy się z tego portalu. Internet tak wsiąknął w nasze życie, że nie da się go już z niego usunąć. A co za tym idzie, nie uciekniemy od nawiązywania i utrzymywania znajomości przez Internet. Spotkania w sieci nie są niczym złym, jeżeli robimy to z głową, a Internet nie staje się miejscem docelowym tychże spotkań, lecz medium które ułatwia kontakt z bliskimi nam osobami, tak by na koniec i tak spotkać się w prawdziwym życiu na kawie. Nie można demonizować czegoś czego nie da się pozbyć, najlepiej jest to zaakceptować i spróbować mądrze z tego korzystać.