Podstawowymi surowcami do wyrobu papieru są: drewno, słoma, makulatura, bawełniane, lniane i konopne. Surowce te przyjmują w produkcji postać ścieru drzewnego, celulozy oraz półmasy szmacianej i słomianej. Ścier drzewny otrzymuje się przez starcie w ścieraku papierówki, tj. drewna okrągłego o długości od 0,5 do 1 m, na drobne włókna. Ścier drzewny zawiera wszystkie składniki drewna, a więc oprócz celulozy – ligninę, substancje żywiczne i inne. Dlatego używany jest do wyrobu najniższych gatunków papieru lub jako domieszka do celulozy. Celuloza jest produktem włóknistym, stanowiącym w drewnie około 50% masy. Otrzymuje się ją metodami przemysłowymi z papierówki oraz słomy zbóż. Produkcja celulozy polega na oddzieleniu jej od innych składników drewna, tj. hemiceluloz, ligniny, żywic, wosków, tłuszczów, garbników i soli mineralnych. Służy do wyrobu papieru dobrej jakości. Do wyrobu ścieru i celulozy używa się drewna świerkowego, jodłowego, topolowego, a także sosnowego. Szmaty z włókien roślinnych są najcenniejszym surowcem papierniczym. Dzięki dobrym własnościom technologicznym otrzymuje się z nich papier wysokiej jakości, o dużej odporności i trwałości. Makulatura jest surowcem wtórnym, na który składają się odpadki papierowe i papier zużyty. Z makulatury, po jej rozdrobnieniu na wałach papierowych, otrzymuje się tzw. półmasę.