Powiatowy urząd pracy to instytucja państwa, której zadaniem jest pomaganie osobą bezrobotnym znaleźć nowe zatrudnienie. Jeszcze niespełna dwa lata temu, w tym urzędzie dochodziło do dantejskich scen jeżeli chodziło o zarejestrowanie się. Obecnie w Powiatowych urzędach pracy nastąpiła zmiana, ponieważ wprowadzono system kolejkowy.

Już dzisiaj można zarejestrować się na stronach tych urzędów i iść w wyznaczonym terminie na spotkanie. Poza tym dochodzi do takiej sytuacji, że nie czekamy kilka godzin po to aby się zarejestrować. System kolejkowy oparty jest na ustaleniu konkretnej godziny rejestracji, przez co zyskuje się czas i brak bezsensownej kolejki jaka miała jeszcze dwa lata temu w tym urzędzie.

Powiatowy urząd pracy rozwiązał problem z kolejkami właśnie poprzez wprowadzenie systemu kolejkowego. Systemy takie zostały stworzone po to, aby usprawnić obsługę klienta, prędkość załatwiania interesów w urzędach oraz po to, aby klienci oraz urzędnicy nie spotykali się z nerwowymi sytuacjami.

Systemy kolejkowe można spotkać obecnie na każdym kroku i to w banku i to w przychodni. Jednak w urzędach taki system był niezbędny ponieważ występuje w nich duże skupisko ludzi. Urzędy rozwijają się, wprowadzają nowe systemy i innowacyjne pomysły, co ukierunkowuje te instytucje w odpowiednim kierunku.