Co powinniśmy wiedzieć zanim założymy lokatę ??  Bez względu na podział czy to będzie lokata nocna czy negocjowana. Lokując pieniądze na lokacie należy zwrócić uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale również na to, czy jest ono stałe czy zmienne oraz na sposób kapitalizacji odsetek. Praktycznie im częstsza kapitalizacja, tym lepiej np. na koniec każdego miesiąca, zamiast na koniec okresu trwania lokaty. Takiego rodzaju rozwiązanie jest o tyle lepsze, że po każdym miesiącu otrzymujemy odsetki, które możemy wypłacić lub dalej lokować. Powstaje w ten sposób procent składany (odsetki dodane do kwoty lokaty procentują dalej). Ważny jest również fakt, iż przy krótkich okresach lokaty pieniądze są łatwo dostępne. Inną kwestią jest sprawdzenie czy oprocentowaniu podlega cała kwota i czy jest ono takie samo dla całej lokaty czy tzw. ?progowe?. W rzeczwistości może się okazać, iż rzeczywista stopa procentowa może być niższa niż podaje bank. Pewne banki stosują taką formę reklamy i podają maksymalną wysokość oprocentowania. Im wyższa jest kwota lokaty, tym wyższe jest oprocentowanie, ale tylko dla danego przedziału ? progu  kwotowego.