Kancelaria Notarialna Krakow (3)Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Jego zadaniem jest sporządzanie różnego rodzaju dokumentów. Są to najczęściej spadki, darowizny, dokumenty dotyczące obrotu nieruchomościami. Notariusz jest powoływany przez ministra sprawiedliwości. Miejscem pracy notariusza jest kancelaria notarialna kraków. Zdarza się, ze musi dojechać do klienta (np. gdy klient jest w szpitalu i chce sporządzić testament). Praca ma charakter indywidualny. Praca jest nadzorowana przez radę izby notarialnej. Notariusz sam określa godziny pracy. Osoba pracująca na tym stanowisku musi umieć postępować z ludźmi. Notariusz musi być osobą skrupulatną, uczciwą, dyskretną i bezstronną, a także posiadać wiedzę prawniczą. Pierwszym etapem do pracy w tym zawodzie są studia prawnicze. Następnym etapem jest aplikacja notarialna. Podczas aplikacji przyszły notariusz odbywa półroczną praktykę w sądzie. Na koniec aplikacji zdawany jest egzamin notarialny. W zawodzie tym mogą pracować osoby, które ukończyły 26 lat i nie przekroczyły 70 lat.