Przydomowe oczyszczalnie ścieków wykorzystują technologię beztlenowo-tlenową. Oznacza to, że ścieki oczyszczane są dwuetapowo? najpierw w osadniku gnilnym, później w systemie drenującym lub filtrach. Do dyspozycji są najczęściej systemy z drenażem rozsączającym, z filtrem piaskowym, z filtrem gruntowo-roślinnym, ze złożem biologicznym lub z komorą osadu czynnego. Powierz wszystko specjalistom. Wybór rodzaju oczyszczalni powinien zostać skonsultowany z profesjonalną firmą zajmującą się instalacjami tych systemów, a montaż zdecydowanie należy powierzyć specjalistom. Ma to związek nie tylko z funkcjonalnością oczyszczalni, ale także z koniecznym wnioskiem zgłoszenia budowy, który trzeba złożyć w urzędzie gminy lub starostwie. Taki wniosek musi zawierać projekt oczyszczalni oraz mapę terenu z zaznaczonym miejscem instalacji systemu. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków zostanie właściwie wybrana i zainstalowana, niskimi kosztami jej eksploatacji będzie można cieszyć się przez lata. System nie będzie wymagał ciągłej uwagi i oczyszczania i będzie doskonale funkcjonował nawet przy zmianach ilości wytwarzanych ścieków.