Regulamin Akademii Pływania – Pływalnia w Wilanowie

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Akademii Pływania Stefana Tuszyńskiego jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty.
Wypełnienie i podpisanie ww. formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Akademii Pływania Stefana Tuszyńskiego oraz regulaminu pływalni.
Opłatę za miesięczny okres szkoleniowy uiszcza się przed rozpoczęciem pierwszych zajęć przelewem na wskazane konto (patrz: zakładka Cennik), do 6-go każdego miesiąca. Liczba zajęć przypadająca na dany miesiąc oraz należność podawana jest na stronie internetowej Akademii.
Uczestnik powinien telefonicznie lub e-mailowo zapisać się na zajęcia. Przed pierwszymi zajęciami należy odebrać karnet (przy naszym stoliczku). Po okazaniu w kasie karnetu uczestnik otrzymuje kluczyk do szatni.
Zajęcia w Akademii Pływania prowadzone są w cyklu rocznym. Osoby, które rozpoczęły naukę i nie chcą jej kontynuować w kolejnych miesiącach, zobowiązane są powiadomić Akademię e-mailowo.
Uczestnik zobowiązany jest wykupić 30-minutowe zajęcia, co najmniej 1 raz w tygodniu przez cały miesiąc.
Czas jednorazowego wejścia uczestnika na basen to 50 minut (trening 30-minutowy) lub 75 minut (trening 60-minutowy).
Czas zaczyna być naliczany w momencie przyłożenia paska magnetycznego przy bramce wejściowej, a zatrzymany zostaje przy wyjściu w kasie.
Po przekroczeniu czasu 50 minut lub 75 minut uczestnik zobowiązany jest do uregulowania należności w kasie zgodnie z cennikiem ustalonym przez dyrekcję obiektu.
Nieobecność prosimy o zgłoszenie SMS-em lub e-mailem.
Tylko nieobecności zgłoszone będą mogły być odrabiane w terminie uzgodnionym z Akademią.
Aby móc odpracować zajęcia należy jeden lub dwa dni wcześniej SMS-em lub e-mailem podać wybrany termin, a Akademia potwierdzi czy termin jest dostępny.
Akademia nie gwarantuje, że wybranego dnia będzie wolne miejsce do odpracowania.
Akademia daje możliwość odrobienia nieobecności z inną grupą (innego dnia lub przedłużając zajęcia o 30 min).
Zajęcia mogą być odrabiane wyłącznie w miesiącu, w którym uczestnik kontynuuje naukę.
Akademia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
Opłata za niewykorzystane zajęcia nie przechodzi na miesiąc kolejny.
Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niej.
Akademia Pływania nie prowadzi zajęć w czasie ferii szkolnych, świąt i dni wolnych od pracy (szczegóły: zakładka Plan zajęć).
Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój i obuwie. Przed rozpoczęciem zajęć należy skorzystać z natrysków.
Osoba pomagająca przebrać się dziecku musi zmienić obuwie.
Osoba przyprowadzająca dziecko nie może, zgodnie z regulaminem obiektu, wchodzić w ubraniu na płytę basenu.
Akademii Pływania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na pływalni.
Akademia Pływania odpowiada za uczestników tylko w trakcie wykupionych zajęć.

Regulamin Akademii Pływania – Pływalnia w Aninie

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Akademii Pływania Stefana Tuszyńskiego jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Akademii Pływania Stefana Tuszyńskiego jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty.
Wypełnienie i podpisanie ww. formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Akademii Pływania Stefana Tuszyńskiego oraz regulaminu pływalni.
Opłatę za miesięczny okres szkoleniowy uiszcza się przed rozpoczęciem pierwszych zajęć przelewem na wskazane konto (patrz: zakładka Cennik), do 6-go każdego miesiąca. Liczba zajęć przypadająca na dany miesiąc oraz należność podawana jest na stronie internetowej Akademii.
Uczestnik, który telefonicznie lub e-mailowo zapisze się na zajęcia, zostaje wpisany na listę obecności. W dniu zajęć lista będzie znajdować się w kasie pływalni. Aby wejść na zajęcia należy podpisać się na liście przy swoim nazwisku.
Zajęcia w Akademii Pływania Stefana Tuszyńskiego prowadzone są w cyklu rocznym. Osoby, które rozpoczęły naukę i nie chcą jej kontynuować w kolejnych miesiącach, zobowiązane są powiadomić Akademię e-mailowo.
Uczestnik zobowiązany jest wykupić 30-minutowe zajęcia, co najmniej 1 raz w tygodniu przez cały miesiąc.
Czas jednorazowego wejścia uczestnika na basen wynosi 60 minut (trening 30-minut), 90 minut (trening 60-minutowy).
Czas zaczyna być naliczany w momencie przyłożenia paska magnetycznego przy bramce wejściowej, a zatrzymany zostaje przy wyjściu w kasie.
Po przekroczeniu 60 minut lub 90 minut uczestnik zobowiązany jest do uregulowania należności w kasie zgodnie z cennikiem ustalonym przez dyrekcję obiektu.
Nieobecność prosimy zgłosić SMS-em lub e-mailem.
Tylko nieobecności zgłoszone będą mogły być odrabiane w terminie uzgodnionym z Akademią.
Aby móc odpracować zajęcia należy jeden lub dwa dni wcześniej SMS-em lub e-mailem podać wybrany termin, a Akademia potwierdzi czy termin jest dostępny.
Akademia nie gwarantuje, że wybranego dnia będzie wolne miejsce do odpracowania.
Akademia daje możliwość odrobienia nieobecności z inną grupą (innego dnia lub przedłużając zajęcia o 30 min).
Zajęcia mogą być odrabiane wyłącznie w miesiącu, w którym uczestnik kontynuuje naukę.
Akademia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
Opłata za niewykorzystane zajęcia nie przechodzi na miesiąc kolejny.
Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niej.
Akademii Pływania Stefana Tuszyńskiego nie prowadzi zajęć w czasie ferii szkolnych, świąt i dni wolnych od pracy (szczegóły: zakładka Plan zajęć).
Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój i obuwie. Przed rozpoczęciem zajęć należy skorzystać z natrysków.
Osoba pomagająca przebrać się dziecku powinna zmienić obuwie.
Osoba przyprowadzająca dziecko nie może, zgodnie z regulaminem obiektu, wchodzić w ubraniu na płytę basenu.
Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na pływalni.
Akademia odpowiada za uczestników tylko w trakcie wykupionych zajęć.